AA Logistic, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Logistic, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Logistic, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AA Group a.s.

Vzťah AA Logistic, s.r.o. ku AA Group a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.01.2013 - stále trvá

AA Real, s. r. o.

  Spoločnosť zanikla 10.01.2017
Vzťah AA Logistic, s.r.o. ku AA Real, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.07.2008 - 09.01.2017

AA Slovakia, s. r. o.

IČO:  46 124 560
Adresa:  Koreničova 11, Bratislava, 81101, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah AA Logistic, s.r.o. ku AA Slovakia, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.08.2011 - 07.04.2015

AT Logistic, s. r. o.

Vzťah AA Logistic, s.r.o. ku AT Logistic, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.06.2010 - 02.05.2017

Alica Mihale Razgyelová

Vzťah Alica Mihale Razgyelová ku AA Logistic, s.r.o.
   Konateľ   24.01.2012 - stále trvá

Attila Razgyel

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2015
Vzťahy Attila Razgyel ku AA Logistic, s.r.o.
   Konateľ   07.12.2006 - 29.01.2008
   Konateľ   07.12.2006 - 18.01.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.12.2006 - 29.01.2008

Attila Razgyel

Vzťahy Attila Razgyel ku AA Logistic, s.r.o.
   Konateľ   24.01.2012 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.02.2012 - 23.01.2013

Alica Razgyelová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2014
Vzťahy Alica Razgyelová ku AA Logistic, s.r.o.
   Konateľ   07.12.2006 - 03.02.2012
   Konateľ   07.12.2006 - 24.01.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.12.2006 - 03.02.2012