KARLOVESKÉ CENTRUM ZDRAVIA, s. r. o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KARLOVESKÉ CENTRUM ZDRAVIA, s. r. o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KARLOVESKÉ CENTRUM ZDRAVIA, s. r. o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku KARLOVESKÉ CENTRUM ZDRAVIA, s. r. o. v likvidácii
   Likvidátor   30.11.2014 - 15.04.2016

MUDr. Ladislav Mechura

Vzťahy MUDr. Ladislav Mechura ku KARLOVESKÉ CENTRUM ZDRAVIA, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   09.11.2006 - 14.04.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.11.2006 - 14.04.2016

MUDr. Pavel Novák

Vzťahy MUDr. Pavel Novák ku KARLOVESKÉ CENTRUM ZDRAVIA, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   09.11.2006 - 14.04.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.11.2006 - 14.04.2016