ABC market, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC market, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC market, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Milan Dérer

Vzťahy Ing. Milan Dérer ku ABC market, s.r.o.
   Konateľ   10.10.2006 - 28.01.2011
   Konateľ   10.10.2006 - 14.01.2011

Ing. Adriána Dérerová

Vzťahy Ing. Adriána Dérerová ku ABC market, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.10.2006 - stále trvá
   Konateľ   10.10.2006 - 27.06.2017
   Konateľ   10.10.2006 - stále trvá

Ing. Monika Dérerová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2014
Vzťahy Ing. Monika Dérerová ku ABC market, s.r.o.
   Konateľ   14.01.2011 - 16.10.2014
   Konateľ   14.01.2011 - 06.11.2014