Národný futbalový štadión, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Národný futbalový štadión, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Národný futbalový štadión, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Marián Baumann

Vzťahy Marián Baumann ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.2006 - 16.08.2007
   Člen dozorného orgánu   12.08.2006 - 03.12.2007

Ľudovít Černák

Vzťahy Ľudovít Černák ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.2006 - 20.07.2012
   Člen dozorného orgánu   12.08.2006 - 12.08.2011

Ing. Ľudovít Černák, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.10.2008
Vzťahy Ing. Ľudovít Černák, , CSc. ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Predstaventvo   12.08.2006 - 06.10.2008
   Predstaventvo   12.08.2006 - 14.10.2008

Ing. Ľubomír Chrenko

Vzťahy Ing. Ľubomír Chrenko ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Predstaventvo   12.08.2006 - 12.08.2011
   Predstaventvo   12.08.2006 - 20.07.2012

Ing. Ladislav Haspel

Vzťah Ing. Ladislav Haspel ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.06.2012 - 31.12.2015

Ing. Pavol Hudec

Vzťahy Ing. Pavol Hudec ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.2006 - 16.08.2007
   Člen dozorného orgánu   12.08.2006 - 03.12.2007

Mgr. Dionýz Hutár

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.11.2016
Vzťahy Mgr. Dionýz Hutár ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Predstaventvo   16.08.2007 - 20.07.2012
   Predstaventvo   16.08.2007 - 21.06.2012

Ing. Juraj Ilavský

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.03.2013
Vzťahy Ing. Juraj Ilavský ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Predstaventvo   16.08.2007 - 21.06.2012
   Predstaventvo   16.08.2007 - 20.07.2012

Lucia Kabátová - Brunáriová

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.07.2012
Vzťahy Lucia Kabátová - Brunáriová ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Predstaventvo   06.10.2008 - 20.07.2012
   Predstaventvo   06.10.2008 - 21.06.2012

Ing. Ondrej Kadák

Vzťahy Ing. Ondrej Kadák ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.2006 - 16.08.2007
   Člen dozorného orgánu   12.08.2006 - 11.01.2008

Juraj Kalman

Vzťahy Juraj Kalman ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.08.2007 - 20.07.2012
   Člen dozorného orgánu   16.08.2007 - 21.06.2012

Ing. Juraj Kalman

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.01.2008
Vzťah Ing. Juraj Kalman ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.08.2007 - 11.01.2008

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.06.2012 - 31.12.2015

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Predstaventvo   12.08.2006 - 12.08.2011
   Predstaventvo   12.08.2006 - 20.07.2012

PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A.

Vzťah PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A. ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Predstaventvo   21.06.2012 - 31.12.2015

Doc. JUDr. František Laurinec, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2016
Vzťahy Doc. JUDr. František Laurinec, , CSc. ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Predstaventvo   12.08.2006 - 12.08.2011
   Predstaventvo   12.08.2006 - 20.07.2012

Ing. Viliam Ondrejka

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.07.2012
Vzťahy Ing. Viliam Ondrejka ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.08.2007 - 20.07.2012
   Člen dozorného orgánu   16.08.2007 - 21.06.2012

ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.

Vzťah Národný futbalový štadión, a.s. ku ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
   Jediný akcionár a.s.   18.09.2015 - 31.12.2015

Ing. Dušan Tittel

Vzťahy Ing. Dušan Tittel ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.2006 - 16.08.2007
   Člen dozorného orgánu   12.08.2006 - 03.12.2007

Vladimír Wänke

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.2007
Vzťahy Vladimír Wänke ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Predstaventvo   12.08.2006 - 16.08.2007
   Predstaventvo   12.08.2006 - 03.12.2007

Vladimír Weiss

Vzťah Vladimír Weiss ku Národný futbalový štadión, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.06.2012 - 31.12.2015