River Park F&B, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má River Park F&B, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má River Park F&B, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Branislav Babík

Vzťahy Ing. Branislav Babík ku River Park F&B, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.12.2008 - 10.03.2010
   Konateľ   12.07.2006 - 22.02.2010
   Konateľ   12.07.2006 - 10.03.2010

Diversified Retail Company, a.s.

Vzťah River Park F&B, s. r. o. ku Diversified Retail Company, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.03.2010 - stále trvá

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah River Park F&B, s. r. o. ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.07.2006 - 02.12.2008

Patrik Zdrůbecký

Vzťah Patrik Zdrůbecký ku River Park F&B, s. r. o.
   Konateľ   22.02.2010 - stále trvá