AAA Experts, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA Experts, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA Experts, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

doc. Ing. Jaroslav Ďaďo

Vzťahy doc. Ing. Jaroslav Ďaďo ku AAA Experts, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.03.2004 - stále trvá
   Konateľ   26.03.2004 - stále trvá

Dipl. Ing. Igor Harach

Vzťahy Dipl. Ing. Igor Harach ku AAA Experts, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.03.2004 - stále trvá
   Konateľ   26.03.2004 - stále trvá

Ing. Mária Harachová

Vzťahy Ing. Mária Harachová ku AAA Experts, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.06.2016 - stále trvá
   Konateľ   31.05.2016 - stále trvá

Ing. arch Zdenko Kasáč

Vzťahy Ing. arch Zdenko Kasáč ku AAA Experts, s.r.o.
   Konateľ   26.03.2004 - 21.06.2016
   Konateľ   26.03.2004 - 31.05.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.03.2004 - 21.06.2016