ABILITY, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABILITY, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABILITY, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

CNC Metal, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 04.12.2015
Vzťah ABILITY, s.r.o. ku CNC Metal, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.12.2006 - 03.12.2015

Ing. Peter Dvorský

Vzťahy Ing. Peter Dvorský ku ABILITY, s.r.o.
   Konateľ   09.12.2003 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.12.2003 - stále trvá

PRESS AL CASTING, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 20.08.2015
IČO:  36 745 600
Adresa:  Jazerná 232/99, Kremnica, 96701, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah ABILITY, s.r.o. ku PRESS AL CASTING, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.02.2007 - 19.08.2015

Ing. Milan Ťahún

Vzťahy Ing. Milan Ťahún ku ABILITY, s.r.o.
   Konateľ   09.12.2003 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.12.2003 - stále trvá

Združenie zlievarní a kováční Slovenska

IČO:  37 983 881
Adresa:  Pavla Mudroňa 45, Martin, 03601, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah ABILITY, s.r.o. ku Združenie zlievarní a kováční Slovenska
   Zakladateľ   25.01.2006 - stále trvá