ABANA, spol. s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABANA, spol. s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABANA, spol. s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

RSDr. Anton Antaš

Vzťah RSDr. Anton Antaš ku ABANA, spol. s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.2003 - stále trvá

RSDr. Ján Budziňák

Vzťah RSDr. Ján Budziňák ku ABANA, spol. s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.2003 - stále trvá

RSDr. Anton Hoffmann

Vzťahy RSDr. Anton Hoffmann ku ABANA, spol. s.r.o.
   Konateľ   13.10.2003 - 01.06.2017
   Konateľ   13.10.2003 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.2003 - stále trvá

RSDr. Anton Hoffmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.02.2004
Vzťah RSDr. Anton Hoffmann ku ABANA, spol. s.r.o.
   Konateľ   13.10.2003 - 12.02.2004

Štefan Sedláček

Vzťah Štefan Sedláček ku ABANA, spol. s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.2003 - stále trvá