SICARIO s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SICARIO s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SICARIO s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Radoslav Blaško

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.04.2015
Vzťahy Radoslav Blaško ku SICARIO s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.02.2006 - 24.04.2015
   Konateľ   05.07.2006 - 04.03.2015
   Konateľ   05.07.2006 - 24.04.2015

Ing. Ján Bušovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.07.2006
Vzťahy Ing. Ján Bušovský ku SICARIO s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.02.2006 - 17.07.2006
   Konateľ   13.05.2003 - 04.07.2006
   Konateľ   13.05.2003 - 17.07.2006

Ing. Ján Bušovský

Vzťahy Ing. Ján Bušovský ku SICARIO s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.05.2003 - 08.02.2006
   Konateľ   13.05.2003 - 08.02.2006

Mgr. Ján Bušovský

Vzťah Mgr. Ján Bušovský ku SICARIO s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.02.2006 - 24.04.2015

Mgr. Ján Bušovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.04.2015
Vzťahy Mgr. Ján Bušovský ku SICARIO s. r. o.
   Konateľ   05.07.2006 - 04.03.2015
   Konateľ   05.07.2006 - 24.04.2015

Ing. Bonislav Donev

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.11.2007
Vzťahy Ing. Bonislav Donev ku SICARIO s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.12.2005 - 08.02.2006
   Konateľ   29.11.2005 - 19.01.2006
   Konateľ   29.11.2005 - 08.02.2006

Maciej Kawa

Vzťahy Maciej Kawa ku SICARIO s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.02.2016 - stále trvá
   Konateľ   25.01.2016 - stále trvá

Peter Mitošinka

Vzťahy Peter Mitošinka ku SICARIO s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.2015 - 12.02.2016
   Konateľ   04.03.2015 - 12.02.2016
   Konateľ   04.03.2015 - 25.01.2016

Ing. Vladimír Pavela

Vzťahy Ing. Vladimír Pavela ku SICARIO s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.05.2003 - 07.12.2005
   Konateľ   13.05.2003 - 29.11.2005
   Konateľ   13.05.2003 - 07.12.2005