ABALSTAV spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABALSTAV spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABALSTAV spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ivan Balog

Vzťahy Ivan Balog ku ABALSTAV spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.08.2016 - stále trvá
   Konateľ   10.01.2016 - stále trvá

Jozef Balog

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2014
Vzťahy Jozef Balog ku ABALSTAV spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.02.2006 - 30.09.2014
   Konateľ   09.02.2006 - 31.05.2014
   Konateľ   09.02.2006 - 30.09.2014

Eva Balogová

Vzťahy Eva Balogová ku ABALSTAV spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.10.2014 - 05.08.2016
   Konateľ   24.05.2013 - 10.01.2016
   Konateľ   24.05.2013 - 05.08.2016

Eva Balogová

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.09.2013
Vzťahy Eva Balogová ku ABALSTAV spol. s r.o.
   Konateľ   15.05.2012 - 23.05.2013
   Konateľ   15.05.2012 - 11.09.2013