N.A. mobil, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má N.A. mobil, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má N.A. mobil, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Maroš Pavúk

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2009
Vzťahy Maroš Pavúk ku N.A. mobil, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.2004 - 05.02.2009
   Konateľ   21.12.2004 - 05.02.2009
   Konateľ   21.12.2004 - 30.01.2009

Sandor Pusztai

Vzťahy Sandor Pusztai ku N.A. mobil, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.02.2009 - 18.06.2015
   Konateľ   31.01.2009 - 18.06.2015

Oľga Tomková

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2005
Vzťahy Oľga Tomková ku N.A. mobil, spol. s r.o.
   Konateľ   21.12.2004 - 13.04.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.2004 - 28.04.2005
   Konateľ   21.12.2004 - 28.04.2005