ABC ZDRAVIE, s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC ZDRAVIE, s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC ZDRAVIE, s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Bc. Róbert Ondrej

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2013
Vzťahy Bc. Róbert Ondrej ku ABC ZDRAVIE, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   08.12.2004 - 18.12.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.12.2004 - 18.12.2006

Róbert Ondrej

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2007
Vzťah Róbert Ondrej ku ABC ZDRAVIE, s.r.o. v likvidácii
   Likvidátor   29.03.2005 - 19.12.2006