AATEX, spol. s r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AATEX, spol. s r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AATEX, spol. s r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Nguyen Xuan Duc

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2008
Vzťahy Nguyen Xuan Duc ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.05.2008 - 06.08.2008
   Konateľ   28.04.2008 - 06.08.2008

Nguyen Xuan Duc

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.11.2012
Vzťahy Nguyen Xuan Duc ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.08.2008 - 12.11.2012
   Konateľ   28.04.2008 - 27.08.2012
   Konateľ   28.04.2008 - 12.11.2012

Trinh Minh Hao

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2008
Vzťahy Trinh Minh Hao ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.05.2008 - 06.08.2008
   Konateľ   28.04.2008 - 06.08.2008

Trinh Minh Hao

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.06.2013
Vzťahy Trinh Minh Hao ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.08.2008 - 10.06.2013
   Konateľ   28.04.2008 - 10.05.2013
   Konateľ   28.04.2008 - 10.06.2013

Anh Luu Lien

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2012
Vzťahy Anh Luu Lien ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.01.2002 - 12.11.2012
   Konateľ   10.10.2003 - 12.11.2012
   Konateľ   27.08.2012 - 13.11.2012

Anh Luu Lien

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.2003
Vzťah Anh Luu Lien ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   29.01.2002 - 09.10.2003

Truong Nguyen The

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.2015
Vzťahy Truong Nguyen The ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.01.2002 - 19.06.2015
   Likvidátor   02.12.2014 - 20.06.2015
   Konateľ   10.10.2003 - 19.06.2015

Truong Nguyen The

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2016
Vzťah Truong Nguyen The ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   29.01.2002 - 09.10.2003

Thanh Nguyen Tri

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2008
Vzťah Thanh Nguyen Tri ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   28.04.2008 - 06.08.2008

Thanh Nguyen Tri

Vzťahy Thanh Nguyen Tri ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   28.04.2008 - 10.05.2013
   Konateľ   28.04.2008 - 10.06.2013

Nguyen Tri Thanh

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.06.2013
Vzťah Nguyen Tri Thanh ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.08.2008 - 10.06.2013

Nguyen Tri Thanh

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2008
Vzťah Nguyen Tri Thanh ku AATEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.05.2008 - 06.08.2008