ABC DEAL s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC DEAL s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC DEAL s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Boris Košút

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2015
Vzťahy Boris Košút ku ABC DEAL s.r.o.
   Konateľ   22.10.2001 - 11.07.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.10.2001 - 06.11.2009

Ing. Boris Košút

Vzťah Ing. Boris Košút ku ABC DEAL s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.11.2009 - 10.07.2015

Peter Nesnadný

Vzťahy Peter Nesnadný ku ABC DEAL s.r.o.
   Konateľ   11.07.2015 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.07.2015 - stále trvá

Peter Pavle

Vzťahy Peter Pavle ku ABC DEAL s.r.o.
   Konateľ   22.10.2001 - 10.07.2015
   Konateľ   22.10.2001 - 11.07.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.03.2007 - 10.07.2015

Peter Pavle

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.02.2007
Vzťahy Peter Pavle ku ABC DEAL s.r.o.
   Konateľ   22.10.2001 - 28.02.2007
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.10.2001 - 28.02.2007