ABEX, spol. s r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEX, spol. s r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEX, spol. s r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Peter Jando

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.07.2010
Vzťahy Ing. Peter Jando ku ABEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.09.2001 - 16.07.2010
   Konateľ   10.09.2001 - 16.07.2010

Ing. Peter Jando

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.11.2010
Vzťahy Ing. Peter Jando ku ABEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.07.2010 - 09.11.2010
   Konateľ   25.10.2010 - 10.11.2010
   Konateľ   17.07.2010 - 09.11.2010

Ing. Mária Jandová

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.09.2016
Vzťahy Ing. Mária Jandová ku ABEX, spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   25.10.2010 - 09.09.2016
   Likvidátor   21.12.2015 - 10.09.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.11.2010 - 09.09.2016