Heineken Slovensko, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Heineken Slovensko, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Heineken Slovensko, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Imrich Alaxa

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.06.2014
Vzťahy Ing. Imrich Alaxa ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.01.2010 - 23.05.2014
   Člen dozorného orgánu   28.01.2010 - 17.06.2014
   Člen dozorného orgánu   25.09.2006 - 23.03.2010
   Člen dozorného orgánu   25.09.2006 - 08.12.2009

Dimitar Alexiev Dimitrov

Vzťah Dimitar Alexiev Dimitrov ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.09.2013 - stále trvá

Dimitar Alexiev Dimitrov

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2009
Vzťahy Dimitar Alexiev Dimitrov ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   27.10.2005 - 04.02.2009
   Predstaventvo   27.10.2005 - 01.02.2009

Antonio Apostolo

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.04.2005
Vzťahy Antonio Apostolo ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   26.11.2001 - 11.04.2005
   Predstaventvo   26.11.2001 - 17.03.2005

Xavier William Fernand Belison

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.11.2010
Vzťahy Xavier William Fernand Belison ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.09.2006 - 15.09.2010
   Člen dozorného orgánu   25.09.2006 - 04.11.2010

Adriaan Berend Rutgers

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.03.2004
Vzťah Adriaan Berend Rutgers ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   30.06.1998 - 04.03.2004

BRAU UNION AG

IČO:  neznáme
Adresa:  Poschacherstrasse, 35, 4020, Linz, Rakúsko
Okolie:  2 subjekty
Vzťah Heineken Slovensko, a.s. ku BRAU UNION AG
   Jediný akcionár a.s.   15.10.2008 - 17.06.2014

BRAU UNION, AG

IČO:  neznáme
Adresa:  Poschacherstrasse, 35, 4020, Linz, Rakúsko
Okolie:  2 subjekty
Vzťah Heineken Slovensko, a.s. ku BRAU UNION, AG
   Jediný akcionár a.s.   12.04.2005 - 14.10.2008

Louis Francois Désiré van der Minne

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2005
Vzťah Louis Francois Désiré van der Minne ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.03.2000 - 24.06.2001

Michiel Egeler

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.09.2013
Vzťahy Michiel Egeler ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.11.2012 - 01.09.2013
   Člen dozorného orgánu   27.11.2012 - 18.09.2013

Michiel Egler

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2012
Vzťahy Michiel Egler ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.09.2010 - 27.08.2012
   Člen dozorného orgánu   15.09.2010 - 07.09.2012

Jean Francois van Boxmeer

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.12.2004
Vzťahy Jean Francois van Boxmeer ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.11.2004 - 28.12.2004
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 27.12.2004

Jean Francois van Boxmeer

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.06.2001
Vzťah Jean Francois van Boxmeer ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.06.1998 - 24.06.2001

Odin Franciscus Goedhart

Vzťah Odin Franciscus Goedhart ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   01.04.2014 - stále trvá

Marián Gono

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.08.2016
Vzťahy Marián Gono ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   23.04.2008 - 15.09.2010
   Predstaventvo   23.04.2008 - 04.11.2010

Marc Goumans

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.03.2000
Vzťah Marc Goumans ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.06.1998 - 13.03.2000

Erik Johannes Gerardus Hamel

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.01.2008
Vzťahy Erik Johannes Gerardus Hamel ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   17.03.2005 - 22.08.2007
   Predstaventvo   17.03.2005 - 03.09.2007

Erik Johann Gerardus Hamel

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.07.2005
Vzťah Erik Johann Gerardus Hamel ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   17.03.2005 - 19.07.2005

Ing. František Hanzelik

Vzťah Ing. František Hanzelik ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.07.2015 - stále trvá

Heineken CEE Beteiligungs GmbH

IČO:  neznáme
Adresa:  Poschacherstrasse 35, Linz, 4020, Rakúska republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah Heineken Slovensko, a.s. ku Heineken CEE Beteiligungs GmbH
   Jediný akcionár a.s.   18.06.2014 - 13.10.2014

Heineken International B.V.

Vzťah Heineken Slovensko, a.s. ku Heineken International B.V.
   Jediný akcionár a.s.   14.10.2014 - stále trvá

Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.

IČO:  36 523 968
Adresa:  Novozámocká 2, Hurbanovo, 94701, Slovenská republika
Okolie:  33 subjektov
Vzťah Heineken Slovensko, a.s. ku Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.11.2000 - stále trvá

Maarten Hendrik Rijkens

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.12.2004
Vzťahy Maarten Hendrik Rijkens ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.04.2004 - 29.11.2004
   Člen dozorného orgánu   22.04.2004 - 27.12.2004

Miroslav Horecký

Vzťah Miroslav Horecký ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   01.03.2017 - stále trvá

Gerardus Jacobus van Brecht

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.03.2000
Vzťah Gerardus Jacobus van Brecht ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   30.06.1998 - 13.03.2000

Gerardus Jacobus van Brecht

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.06.2001
Vzťah Gerardus Jacobus van Brecht ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   14.03.2000 - 24.06.2001

Marc Jan Bolland

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.03.2000
Vzťah Marc Jan Bolland ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   30.06.1998 - 13.03.2000

Derk Joost Jordaan

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.04.2011
Vzťahy Derk Joost Jordaan ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   22.08.2007 - 01.04.2011
   Predstaventvo   22.08.2007 - 14.04.2011

JUDr. Štefan Karšay

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.12.2015
Vzťahy JUDr. Štefan Karšay ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 04.03.2004
   Predstaventvo   14.03.2000 - 24.06.2001

Gerrit Keen

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.02.2010
Vzťahy Gerrit Keen ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.2007 - 08.12.2009
   Člen dozorného orgánu   07.12.2007 - 25.02.2010

Ing. Jaroslav Kollár

Vzťah Ing. Jaroslav Kollár ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2013 - stále trvá

Ing. Roman Kollar, , PhD.

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2015
Vzťahy Ing. Roman Kollar, , PhD. ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   25.09.2006 - 06.05.2015
   Predstaventvo   25.09.2006 - 30.04.2015

Ing. Roman Kollár, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2013
Vzťah Ing. Roman Kollár, , CSc. ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   25.09.2006 - 18.09.2013

Karol Konárik

Vzťahy Karol Konárik ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 04.03.2004
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 04.03.2004
   Člen dozorného orgánu   22.04.2004 - 29.11.2004
   Člen dozorného orgánu   22.04.2004 - 27.12.2004

Monika Konáriková

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Monika Konáriková ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 04.03.2004

František Krakeš

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.02.2010
Vzťahy František Krakeš ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.11.2004 - 25.02.2010
   Člen dozorného orgánu   29.11.2004 - 28.11.2009

Královský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.10.2009
IČO:  35 765 917
Adresa:  Novozámocká 2, Hurbanovo, 94701, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah Heineken Slovensko, a.s. ku Královský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.10.2008 - 30.09.2009

Marinus Maria Kruijt

Vzťahy Marinus Maria Kruijt ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   29.11.2004 - 28.12.2004
   Predstaventvo   25.06.2001 - 27.12.2004

Ing. Štefan Lásik

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.2012
Vzťah Ing. Štefan Lásik ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.06.1998 - 13.03.2000

Doc. JUDr. František Laurinec, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2016
Vzťahy Doc. JUDr. František Laurinec, , CSc. ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.2007 - 18.12.2007
   Člen dozorného orgánu   30.06.1998 - 18.12.2007

Sigismundus Willem Wolbert Lubsen

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.03.2004
Vzťah Sigismundus Willem Wolbert Lubsen ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 04.03.2004

Ing. Katarína Malová

Vzťah Ing. Katarína Malová ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 04.03.2004

Ing. Alena Mazanikova

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.04.2015
Vzťahy Ing. Alena Mazanikova ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   01.04.2011 - 31.03.2015
   Predstaventvo   01.04.2011 - 22.04.2015

JUDr. Ján Mesiarik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2010
Vzťah JUDr. Ján Mesiarik, , CSc. ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 04.03.2004

Doc. Ing. Peter Mihók, , CSc.

Vzťahy Doc. Ing. Peter Mihók, , CSc. ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.06.1998 - 25.02.2010
   Člen dozorného orgánu   08.12.2009 - stále trvá

Zooullis Minna

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.03.2004
Vzťah Zooullis Minna ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.03.2000 - 04.03.2004

Zuzana Mišíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.08.2011
Vzťahy Zuzana Mišíková ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   01.06.2010 - 08.08.2011
   Predstaventvo   01.06.2010 - 23.08.2011

Loic Henri Francois Morvan

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.06.2014
Vzťahy Loic Henri Francois Morvan ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   08.08.2011 - 31.05.2014
   Predstaventvo   08.08.2011 - 17.06.2014

Willem Onno Jalink

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.06.2001
Vzťah Willem Onno Jalink ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   30.06.1998 - 24.06.2001

Ing. Tatiana Orglerová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2006
Vzťahy Ing. Tatiana Orglerová ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   25.09.2006 - 04.10.2006
   Predstaventvo   14.03.2000 - 03.10.2006

Stefan Orlowski

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.04.2006
Vzťahy Stefan Orlowski ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.11.2004 - 08.03.2006
   Člen dozorného orgánu   29.11.2004 - 16.02.2006
   Člen dozorného orgánu   29.11.2004 - 19.07.2005

Dorothea Jacobijne Anna Plantenga

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2014
Vzťahy Dorothea Jacobijne Anna Plantenga ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   01.02.2009 - 01.04.2014
   Predstaventvo   01.02.2009 - 06.06.2014

Mgr. Ladislav Poloma

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.10.2006
Vzťahy Mgr. Ladislav Poloma ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.09.2006 - 04.10.2006
   Člen dozorného orgánu   14.03.2000 - 03.10.2006

Radovan Sikorský

Vzťahy Radovan Sikorský ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   17.03.2005 - 12.04.2005
   Predstaventvo   25.06.2001 - 11.04.2005

Ing. Milan Slávik

Vzťahy Ing. Milan Slávik ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.11.2004 - 28.12.2004
   Člen dozorného orgánu   30.06.1998 - 27.12.2004
   Predstaventvo   17.03.2005 - stále trvá
   Predstaventvo   17.03.2005 - 22.07.2010

Mgr. Kateřina Štefanšichová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.03.2016
Vzťah Mgr. Kateřina Štefanšichová ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   01.05.2015 - 22.03.2016

Mgr. Kateřina Syřišťová

Vzťah Mgr. Kateřina Syřišťová ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   01.05.2015 - stále trvá

Craig Douglas Tedford

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.03.2017
Vzťahy Craig Douglas Tedford ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   01.04.2015 - 28.02.2017
   Predstaventvo   01.04.2015 - 13.03.2017

Vassilen Ianakiev Tzanov

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.10.2006
Vzťahy Vassilen Ianakiev Tzanov ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   29.11.2004 - 03.10.2006
   Predstaventvo   29.11.2004 - 25.09.2006

Jean-Paul van Hollebeke

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.12.2005
Vzťahy Jean-Paul van Hollebeke ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   27.10.2005 - 08.12.2005
   Predstaventvo   25.06.2001 - 07.12.2005

Jean Paul van Hollebeke

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.05.2006
Vzťah Jean Paul van Hollebeke ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   14.03.2000 - 24.06.2001

Martin Varga

Vzťahy Martin Varga ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   15.09.2010 - 01.10.2013
   Predstaventvo   15.09.2010 - 17.10.2013

Ing. Dušan Viszt

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.07.2010
Vzťahy Ing. Dušan Viszt ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   23.04.2008 - 17.03.2010
   Predstaventvo   23.04.2008 - 22.07.2010

Alle Ypma

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.06.2001
Vzťah Alle Ypma ku Heineken Slovensko, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.06.1998 - 24.06.2001

Dávid Zappe

Vzťah Dávid Zappe ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   01.06.2014 - stále trvá

Združenie pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa

IČO:  37 860 348
Adresa:  Novozámocká 2, Hurbanovo, 94701, Slovenská republika
Okolie:  29 subjektov
Vzťah Heineken Slovensko, a.s. ku Združenie pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa
   Zakladateľ   04.05.2005 - stále trvá

Zuzana Železníková

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.09.2007
Vzťahy Zuzana Železníková ku Heineken Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   26.11.2001 - 03.09.2007
   Predstaventvo   26.11.2001 - 22.08.2007