ABLE MEN, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABLE MEN, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABLE MEN, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ján Kiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.08.2004
Vzťahy Ján Kiš ku ABLE MEN, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.10.1997 - 02.08.2004
   Konateľ   31.10.1997 - 02.08.2004
   Konateľ   16.10.2003 - 03.08.2004

Gustáv Krasula

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.08.2017
Vzťahy Gustáv Krasula ku ABLE MEN, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.10.1997 - 07.08.2017
   Konateľ   31.10.1997 - 07.08.2017
   Konateľ   27.07.2017 - 08.08.2017

Danka Krasulová

Vzťahy Danka Krasulová ku ABLE MEN, s.r.o.
   Konateľ   27.07.2017 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.08.2017 - stále trvá

Danka Krasulová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.08.2017
Vzťah Danka Krasulová ku ABLE MEN, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.08.2004 - 07.08.2017