AARON´S s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AARON´S s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AARON´S s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Marian Čičmanec

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.06.2013
Vzťahy Marian Čičmanec ku AARON´S s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.11.2005 - 14.09.2006
   Konateľ   15.11.2005 - 24.08.2006
   Konateľ   15.11.2005 - 14.09.2006

Ján Günsberger

Vzťah Ján Günsberger ku AARON´S s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.11.2005 - stále trvá

Miloš Lux

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.05.2017
Vzťahy Miloš Lux ku AARON´S s.r.o.
   Konateľ   24.08.2006 - 26.01.2010
   Konateľ   24.08.2006 - 22.12.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.09.2006 - 26.01.2010

Miroslav Szelepcsényi

Vzťahy Miroslav Szelepcsényi ku AARON´S s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.01.2010 - stále trvá
   Konateľ   22.12.2009 - stále trvá