Above Development, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Above Development, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Above Development, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Gabriel Guniš

Vzťahy Ing. Gabriel Guniš ku Above Development, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.01.2005 - 11.03.2011
   Konateľ   11.01.2005 - 11.03.2011
   Konateľ   11.01.2005 - 29.11.2010

Ing. Jozef Kriško

Vzťahy Ing. Jozef Kriško ku Above Development, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.03.2011 - 05.11.2015
   Konateľ   29.11.2010 - 28.10.2015
   Konateľ   29.11.2010 - 05.11.2015

Ing. arch. Ladislav Magyar

Vzťahy Ing. arch. Ladislav Magyar ku Above Development, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.01.2005 - stále trvá
   Konateľ   28.10.2015 - stále trvá

Ing. arch. Ladislav Magyar

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.01.2015
Vzťahy Ing. arch. Ladislav Magyar ku Above Development, s.r.o.
   Konateľ   11.01.2005 - 29.11.2010
   Konateľ   11.01.2005 - 11.03.2011

František Závacký

Vzťahy František Závacký ku Above Development, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.01.2005 - 11.03.2011
   Konateľ   09.06.2005 - 11.03.2011
   Konateľ   09.06.2005 - 29.11.2010