ABELI spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABELI spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABELI spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ján Chlopik

Vzťahy Ján Chlopik ku ABELI spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.09.2014 - stále trvá
   Konateľ   21.07.2014 - stále trvá

HNCU, spol. s r.o.

Vzťah ABELI spol. s r.o. ku HNCU, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.05.2015 - 13.07.2015

JACHO, s.r.o.

Vzťah ABELI spol. s r.o. ku JACHO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.10.2015 - 15.08.2017

Peter Žingor

Vzťahy Peter Žingor ku ABELI spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.2004 - 03.02.2012
   Konateľ   29.06.2004 - 03.02.2012
   Konateľ   29.06.2004 - 27.12.2011

Peter Žingor

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.09.2014
Vzťahy Peter Žingor ku ABELI spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.2004 - 16.09.2014
   Konateľ   28.12.2011 - 16.09.2014
   Konateľ   28.12.2011 - 21.07.2014

Anna Žingorová

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.09.2014
Vzťah Anna Žingorová ku ABELI spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.02.2012 - 16.09.2014