Abc Projekt spol. s r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abc Projekt spol. s r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abc Projekt spol. s r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Jozef Dirda

Vzťah Jozef Dirda ku Abc Projekt spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   12.05.2015 - 14.12.2015

HACIENDA SPIŠ, spol. s r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Exnárova 42, Prešov, 08001, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah Abc Projekt spol. s r.o. v likvidácii ku HACIENDA SPIŠ, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.06.2004 - 14.12.2015

Mgr. Slavomír Kollár

Vzťahy Mgr. Slavomír Kollár ku Abc Projekt spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   16.06.2004 - 03.06.2015
   Konateľ   16.06.2004 - 12.05.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.06.2006 - 14.12.2015
   Likvidátor   27.11.2014 - 15.12.2015

Mgr. Slavomír Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.2006
Vzťahy Mgr. Slavomír Kollár ku Abc Projekt spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   16.06.2004 - 08.06.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.06.2004 - 08.06.2006