ABBS, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBS, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBS, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Branislav Juruš

Vzťahy Branislav Juruš ku ABBS, s.r.o.
   Konateľ   16.06.2003 - 18.01.2005
   Konateľ   28.11.2016 - stále trvá
   Konateľ   16.06.2003 - 05.01.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.06.2003 - stále trvá

Oľga Jurušová

Vzťahy Oľga Jurušová ku ABBS, s.r.o.
   Konateľ   05.01.2005 - 06.12.2016
   Konateľ   05.01.2005 - 28.11.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.05.2008 - stále trvá

Oľga Jurušová

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.05.2008
Vzťahy Oľga Jurušová ku ABBS, s.r.o.
   Konateľ   05.01.2005 - 20.05.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.09.2005 - 20.05.2008

S.B.A., Prešov, s.r.o.

Vzťah ABBS, s.r.o. ku S.B.A., Prešov, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.08.2005 - 27.06.2006