aaa - reality.sk, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má aaa - reality.sk, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má aaa - reality.sk, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Tibor Donoval

Vzťah Tibor Donoval ku aaa - reality.sk, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.2012 - 07.09.2015

Ing. Lenka Dvorská

Vzťahy Ing. Lenka Dvorská ku aaa - reality.sk, spol. s r.o.
   Konateľ   03.08.2015 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.09.2015 - stále trvá

Lenka Dvorská

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2015
Vzťah Lenka Dvorská ku aaa - reality.sk, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.2012 - 07.09.2015

Kamila Jakšová

Vzťah Kamila Jakšová ku aaa - reality.sk, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.2012 - 07.09.2015

Dagmar Kušnírová

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.07.2012
Vzťahy Dagmar Kušnírová ku aaa - reality.sk, spol. s r.o.
   Konateľ   09.04.2003 - 13.07.2012
   Konateľ   09.04.2003 - 26.06.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.04.2003 - 13.07.2012

Ľubica Pellová

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.2010
Vzťahy Ľubica Pellová ku aaa - reality.sk, spol. s r.o.
   Konateľ   21.01.2004 - 17.12.2010
   Konateľ   21.01.2004 - 05.11.2010

Ing. Slavomíra Semanová

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.01.2004
Vzťah Ing. Slavomíra Semanová ku aaa - reality.sk, spol. s r.o.
   Konateľ   01.08.2003 - 20.01.2004

PaedDr. Igor Urban, , PhD.

Vzťahy PaedDr. Igor Urban, , PhD. ku aaa - reality.sk, spol. s r.o.
   Konateľ   26.06.2012 - 07.09.2015
   Konateľ   26.06.2012 - 03.08.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.2012 - stále trvá