ABC SLOVAKIA, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC SLOVAKIA, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC SLOVAKIA, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

EC4B INTERNATIONAL INC.

Vzťah ABC SLOVAKIA, s.r.o. ku EC4B INTERNATIONAL INC.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.10.2010 - 05.04.2011

Peter Hoffman

Vzťahy Peter Hoffman ku ABC SLOVAKIA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.06.1998 - 19.10.2010
   Konateľ   10.06.1998 - 19.10.2010
   Konateľ   10.06.1998 - 23.05.2005
   Konateľ   10.06.1998 - 30.07.2010
   Konateľ   10.06.1998 - 13.03.2003

Jozef Hoffmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2012
Vzťahy Jozef Hoffmann ku ABC SLOVAKIA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.06.1998 - 19.10.2010
   Konateľ   10.06.1998 - 30.07.2010
   Konateľ   10.06.1998 - 19.10.2010
   Konateľ   10.06.1998 - 13.03.2003
   Konateľ   10.06.1998 - 23.05.2005

Mária Kožuchová

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.05.2011
Vzťahy Mária Kožuchová ku ABC SLOVAKIA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.08.1998 - 17.10.1999
   Konateľ   28.08.1998 - 17.10.1999

Pavel Sedlák

Vzťah Pavel Sedlák ku ABC SLOVAKIA, s.r.o.
   Konateľ   30.07.2010 - 05.04.2011