ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AWT Čechofracht a.s.

Vzťah ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o. ku AWT Čechofracht a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.09.2011 - 31.12.2011

BAZADO s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Počernická 96/277, Praha 10, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o. ku BAZADO s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.10.1997 - 22.04.2004

Ing. Miroslav Chytil

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.12.2010
Vzťahy Ing. Miroslav Chytil ku ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Konateľ   16.08.2004 - 27.04.2010
   Konateľ   16.08.2004 - 08.06.2010

Ing. Juraj Reľovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.06.2005
Vzťahy Ing. Juraj Reľovský ku ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Konateľ   06.10.1997 - 14.09.2004
   Konateľ   06.10.1997 - 16.08.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.08.1998 - 27.06.2005

Ing. Juraj Reľovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.03.2003
Vzťahy Ing. Juraj Reľovský ku ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Konateľ   06.10.1997 - 22.01.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.10.1997 - 24.08.1998

SPEDI-TRANS Praha s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Počernická 96, Praha 10, 12000, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o. ku SPEDI-TRANS Praha s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.04.2004 - 19.09.2011

Andrea Spišáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.01.2010
Vzťahy Andrea Spišáková ku ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Prokurista   01.07.2007 - 13.01.2010
   Prokurista   01.07.2007 - 30.11.2009

Ing. Igor Szabó

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.11.2016
Vzťahy Ing. Igor Szabó ku ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.04.2004 - 19.09.2011
   Konateľ   04.11.2002 - 30.06.2010
   Konateľ   04.11.2002 - 07.07.2010

Ing. Igor Szabó

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.06.2005
Vzťah Ing. Igor Szabó ku ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Konateľ   04.11.2002 - 27.06.2005

Ing. Miroslav Urbančík

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2011
Vzťah Ing. Miroslav Urbančík ku ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Konateľ   22.06.2010 - 31.12.2011