ABAR, s.r.o. Bardejov v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAR, s.r.o. Bardejov v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAR, s.r.o. Bardejov v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ján Host

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.06.2014
Vzťahy Ján Host ku ABAR, s.r.o. Bardejov v likvidácii
   Konateľ   04.04.2008 - 10.06.2014
   Likvidátor   31.01.2014 - 11.06.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.06.2008 - 10.06.2014

Ing. Ivan Host

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2008
Vzťahy Ing. Ivan Host ku ABAR, s.r.o. Bardejov v likvidácii
   Konateľ   25.08.1997 - 08.04.2008
   Konateľ   25.08.1997 - 04.04.2008
   Konateľ   25.08.1997 - 17.08.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.07.1998 - 06.06.2008

Ing. Ivan Host

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.07.2006
Vzťahy Ing. Ivan Host ku ABAR, s.r.o. Bardejov v likvidácii
   Konateľ   25.08.1997 - 30.06.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.08.1997 - 06.07.1998

Mgr. Jana Hostová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2008
Vzťahy Mgr. Jana Hostová ku ABAR, s.r.o. Bardejov v likvidácii
   Konateľ   25.08.1997 - 08.04.2008
   Konateľ   25.08.1997 - 04.04.2008
   Konateľ   25.08.1997 - 17.08.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.07.1998 - 06.06.2008

Mgr. Jana Hostová

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2004
Vzťahy Mgr. Jana Hostová ku ABAR, s.r.o. Bardejov v likvidácii
   Konateľ   25.08.1997 - 30.06.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.08.1997 - 06.07.1998

Ing. Andrej Stolárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.07.2014
Vzťahy Ing. Andrej Stolárik ku ABAR, s.r.o. Bardejov v likvidácii
   Konateľ   25.08.1997 - 06.07.1998
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.08.1997 - 06.07.1998