ABN, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABN, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABN, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABN d.o.o.

Vzťah ABN, s.r.o. ku ABN d.o.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.07.1997 - 12.12.2006

Anto Bojič

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2006
Vzťah Anto Bojič ku ABN, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   18.07.1997 - 12.12.2006

Ľuboš Čechlovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2006
Vzťah Ľuboš Čechlovský ku ABN, s.r.o.
   Konateľ   18.07.1997 - 12.12.2006

Ing. Juraj Hudač

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.07.2012
Vzťah Ing. Juraj Hudač ku ABN, s.r.o.
   Konateľ   18.07.1997 - 05.09.1998

Ing. Viera Ježíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2006
Vzťah Ing. Viera Ježíková ku ABN, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   18.07.1997 - 12.12.2006

Ing. Štefan Markovič

Vzťah Ing. Štefan Markovič ku ABN, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   18.07.1997 - 05.09.1998

Ing. Peter Mihok

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.02.2001
Vzťah Ing. Peter Mihok ku ABN, s.r.o.
   Konateľ   06.09.1998 - 27.07.2000

SOLIMEX, spol. s r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Nábr. L. Svobodu 50, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABN, s.r.o. ku SOLIMEX, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.09.1998 - 12.12.2006

SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov

IČO:  neznáme
Adresa:  Košická 8, Prešov, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah ABN, s.r.o. ku SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.07.1997 - 27.07.2000

Ing. František Talarovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2006
Vzťah Ing. František Talarovič ku ABN, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   06.09.1998 - 12.12.2006