Abacus Consulting, s. r. o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abacus Consulting, s. r. o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abacus Consulting, s. r. o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Karol Grondžák

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.2013
Vzťahy Karol Grondžák ku Abacus Consulting, s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.02.2005 - 22.10.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.02.2005 - 22.10.2013
   Konateľ   10.02.2005 - 22.10.2013
   Konateľ   10.02.2005 - 22.10.2013

Erika Grondžáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.2013
Vzťahy Erika Grondžáková ku Abacus Consulting, s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.02.2005 - 22.10.2013
   Konateľ   10.02.2005 - 22.10.2013

Ing. Erika Grondžáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.10.2013
Vzťah Ing. Erika Grondžáková ku Abacus Consulting, s. r. o. v likvidácii
   Likvidátor   01.01.2013 - 23.10.2013