HYDROCEL, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HYDROCEL, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HYDROCEL, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Miroslav Babiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2010
Vzťahy Ing. Miroslav Babiš ku HYDROCEL, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.01.2002 - 02.06.2002
   Člen dozorného orgánu   31.01.2002 - 31.05.2010

Ing. Jaroslav Birkus

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2010
Vzťahy Ing. Jaroslav Birkus ku HYDROCEL, a.s.
   Predstaventvo   31.01.2002 - 31.05.2010
   Predstaventvo   31.01.2002 - 02.06.2002

Anna Bohovičová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2010
Vzťahy Anna Bohovičová ku HYDROCEL, a.s.
   Predstaventvo   31.01.2002 - 31.05.2010
   Predstaventvo   31.01.2002 - 02.06.2002

Ing. Igor Dugát

Vzťahy Ing. Igor Dugát ku HYDROCEL, a.s.
   Predstaventvo   31.01.2002 - 31.05.2010
   Predstaventvo   31.01.2002 - 02.06.2002

HBS, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah HYDROCEL, a.s. ku HBS, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   03.06.2002 - 31.05.2010

JUDr. Gabriela Matušková, , PhD.

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.10.2013
Vzťah JUDr. Gabriela Matušková, , PhD. ku HYDROCEL, a.s.
   Správca konkurznej podstaty   05.09.2006 - 17.03.2009

Ing. Pavol Rodina

Vzťahy Ing. Pavol Rodina ku HYDROCEL, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.01.2002 - 02.06.2002
   Člen dozorného orgánu   31.01.2002 - 31.05.2010

Ing. Eduard Slaninák

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2010
Vzťahy Ing. Eduard Slaninák ku HYDROCEL, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.01.2002 - 31.05.2010
   Člen dozorného orgánu   31.01.2002 - 02.06.2002