CONTROL-VHS-SK, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CONTROL-VHS-SK, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CONTROL-VHS-SK, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Dalibor Beňo

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.06.2004
Vzťahy Ing. Dalibor Beňo ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   18.12.2002 - 17.05.2004
   Člen dozorného orgánu   18.12.2002 - 08.06.2004

Ing. Juraj Blanár

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.12.2002
Vzťah Ing. Juraj Blanár ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   06.12.2001 - 18.12.2002

Ing. Pavol Brtko

Vzťah Ing. Pavol Brtko ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   06.12.2001 - 18.12.2002

Marek Ďurka

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.07.2009
Vzťahy Marek Ďurka ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2001 - 30.07.2009
   Konateľ   06.12.2001 - 30.07.2009
   Konateľ   06.12.2001 - 05.02.2003

Marek Ďurka

Vzťahy Marek Ďurka ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Konateľ   06.12.2001 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.07.2009 - stále trvá

Ing. Alexander Kraus

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2003
Vzťahy Ing. Alexander Kraus ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   06.12.2001 - 05.02.2003
   Člen dozorného orgánu   06.12.2001 - 16.12.2003

Ing. Peter Muráň

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.08.2008
Vzťah Ing. Peter Muráň ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2001 - 26.08.2008

JUDr. Martin Sečanský

Vzťah JUDr. Martin Sečanský ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Správca reštrukturalizačného konania   05.09.2015 - stále trvá

Ing. Juraj Škorvánek

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2011
Vzťahy Ing. Juraj Škorvánek ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   18.12.2002 - 17.05.2004
   Člen dozorného orgánu   18.12.2002 - 08.06.2004

Ing. Ján Štetiar

Vzťahy Ing. Ján Štetiar ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2001 - 08.07.2015
   Člen dozorného orgánu   16.12.2003 - 08.06.2004
   Člen dozorného orgánu   16.12.2003 - 17.05.2004
   Konateľ   06.12.2001 - 16.12.2003
   Konateľ   06.12.2001 - 05.02.2003

Ing. Adriana Takáčová

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.12.2016
Vzťahy Ing. Adriana Takáčová ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Konateľ   16.10.2015 - 01.12.2016
   Konateľ   16.10.2015 - 28.12.2016

Monika Václavková

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.07.2009
Vzťahy Monika Václavková ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2001 - 30.07.2009
   Konateľ   16.12.2003 - 30.07.2009

Monika Václavková

Vzťahy Monika Václavková ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.07.2009 - stále trvá
   Konateľ   16.12.2003 - 16.10.2015
   Konateľ   16.12.2003 - 29.10.2015
   Konateľ   01.12.2016 - stále trvá

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah CONTROL-VHS-SK, s.r.o. ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2001 - 16.03.2012

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Vzťah CONTROL-VHS-SK, s.r.o. ku VÁHOSTAV-SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.03.2012 - stále trvá

VÁHOSTAV-SK-PREFA s.r.o.

Vzťah CONTROL-VHS-SK, s.r.o. ku VÁHOSTAV-SK-PREFA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.07.2015 - stále trvá