MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Marcela Bošková

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.05.2004
Vzťah Marcela Bošková ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Predstaventvo   03.04.2003 - 23.01.2004

Mária Čáliková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2002
Vzťah Mária Čáliková ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Predstaventvo   26.11.2001 - 08.03.2002

Andrej Červeňák

Vzťahy Andrej Červeňák ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.05.2005 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   02.05.2005 - 15.06.2015

Ing. Mikuláš Čižmár

Vzťahy Ing. Mikuláš Čižmár ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   08.03.2002 - 02.05.2005
   Člen dozorného orgánu   08.03.2002 - 01.06.2005

Ing. Marian Fabian

Vzťah Ing. Marian Fabian ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.06.2015 - stále trvá

Vladimír Hajduk

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2010
Vzťahy Vladimír Hajduk ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Predstaventvo   23.01.2004 - 03.12.2010
   Predstaventvo   23.01.2004 - 01.06.2005
   Predstaventvo   02.05.2005 - 16.12.2010

Ing. Jozef Jurčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.07.2014
Vzťahy Ing. Jozef Jurčík ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.11.2001 - 01.06.2005
   Člen dozorného orgánu   02.05.2005 - 02.06.2005

Zuzana Krišicová

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.10.2007
Vzťah Zuzana Krišicová ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Predstaventvo   02.05.2005 - 24.01.2007

Ing. Daniel Kvocera

Vzťahy Ing. Daniel Kvocera ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.11.2001 - 08.03.2002
   Predstaventvo   08.03.2002 - 03.04.2003

MC&M GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 20.02.2008
IČO:  36 406 759
Adresa:  Horný Val 6/13, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťah MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s. ku MC&M GROUP, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   13.11.2007 - 19.02.2008

Dipl. Ing. Tibor Michálek

Vzťahy Dipl. Ing. Tibor Michálek ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Predstaventvo   26.11.2001 - 01.06.2005
   Predstaventvo   09.06.2015 - stále trvá
   Predstaventvo   02.05.2005 - 02.06.2005

Ľubomír Michálek

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.03.2002
Vzťah Ľubomír Michálek ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Predstaventvo   26.11.2001 - 08.03.2002

Dipl. Ing. Tibor Michálek

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2015
Vzťahy Dipl. Ing. Tibor Michálek ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Predstaventvo   03.12.2010 - 09.06.2015
   Predstaventvo   03.12.2010 - 15.06.2015

Ing. Juraj Mikloš

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.05.2005
Vzťah Ing. Juraj Mikloš ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.11.2001 - 08.03.2002

Ing. Jozef Pilárik

Vzťahy Ing. Jozef Pilárik ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.02.2015 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   24.02.2015 - 15.06.2015

Anna Poláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.03.2015
Vzťahy Anna Poláková ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.10.2007 - 23.02.2015
   Člen dozorného orgánu   15.10.2007 - 05.03.2015
   Predstaventvo   02.05.2005 - 15.10.2007
   Predstaventvo   02.05.2005 - 12.11.2007

Zuzana Rolková

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.11.2007
Vzťahy Zuzana Rolková ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Predstaventvo   02.05.2005 - 15.10.2007
   Predstaventvo   02.05.2005 - 12.11.2007

Ing. Radoslav Tulinský

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2015
Vzťahy Ing. Radoslav Tulinský ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.05.2005 - 09.06.2015
   Člen dozorného orgánu   02.05.2005 - 15.06.2015

Mgr. Martin Valky

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.11.2007
Vzťahy Mgr. Martin Valky ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Prokurista   23.01.2004 - 07.02.2007
   Prokurista   23.01.2004 - 12.11.2007

Ing. Jozef Valky

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.06.2005
Vzťahy Ing. Jozef Valky ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Predstaventvo   08.03.2002 - 01.06.2005
   Predstaventvo   08.03.2002 - 02.05.2005

Prof.Ing. Pavol Vincúr, , ,CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.11.2007
Vzťahy Prof.Ing. Pavol Vincúr, , ,CSc. ku MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   08.03.2002 - 12.11.2007
   Člen dozorného orgánu   08.03.2002 - 15.10.2007