VHS-SK-PROJEKT, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VHS-SK-PROJEKT, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VHS-SK-PROJEKT, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Zuzana Bellanová

Vzťahy Ing. Zuzana Bellanová ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 28.05.2003
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 19.11.2007
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 03.12.2007

Ing. Juraj Blanár

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.12.2002
Vzťah Ing. Juraj Blanár ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 18.12.2002

Ing. Ľubomír Ďurica

Vzťahy Ing. Ľubomír Ďurica ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - stále trvá
   Konateľ   11.09.2001 - 28.05.2003
   Konateľ   11.09.2001 - 24.05.2012
   Konateľ   11.09.2001 - 12.07.2012

Ing. Marián Gazdík

Vzťah Ing. Marián Gazdík ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - stále trvá

Ing. Karol Haas

Vzťahy Ing. Karol Haas ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - stále trvá
   Konateľ   11.09.2001 - 28.05.2003
   Konateľ   11.09.2001 - 15.02.2013
   Konateľ   11.09.2001 - 16.01.2013

Ing. Ladislav Janeček

Vzťah Ing. Ladislav Janeček ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - stále trvá

Ing. Milan Kadlečík

Vzťah Ing. Milan Kadlečík ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - stále trvá

Ing. Peter Máša

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.2007
Vzťahy Ing. Peter Máša ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   18.12.2002 - 19.11.2007
   Člen dozorného orgánu   18.12.2002 - 03.12.2007

JUDr. Jaroslav Plichta

Vzťah JUDr. Jaroslav Plichta ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Správca konkurznej podstaty   04.12.2013 - stále trvá

Ing. Juraj Škorvánek

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2011
Vzťahy Ing. Juraj Škorvánek ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 03.12.2007
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 28.05.2003
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 19.11.2007

Ing. Marián Šoltész

Vzťahy Ing. Marián Šoltész ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.02.2013 - stále trvá
   Konateľ   16.01.2013 - stále trvá

Ing. Marián Šoltész

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.02.2013
Vzťah Ing. Marián Šoltész ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - 15.02.2013

Ing. Igor Šparec

Vzťahy Ing. Igor Šparec ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.02.2013 - stále trvá
   Konateľ   16.01.2013 - stále trvá

Ing. Igor Šparec

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.02.2013
Vzťah Ing. Igor Šparec ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - 15.02.2013

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah VHS-SK-PROJEKT, s.r.o. ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - stále trvá