VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Jaroslav Birkus

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2010
Vzťahy Ing. Jaroslav Birkus ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   05.12.2002 - 28.10.2004
   Člen dozorného orgánu   05.12.2002 - 11.10.2004

Ing. Pavol Brtko

Vzťah Ing. Pavol Brtko ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 05.12.2002

Ing. Martin Buňák

Vzťahy Ing. Martin Buňák ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Konateľ   05.03.2013 - 05.05.2014
   Konateľ   05.03.2013 - 28.05.2014

Miroslav Ďugel

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.2012
Vzťahy Miroslav Ďugel ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - 24.01.2005
   Konateľ   11.09.2001 - 20.06.2012
   Konateľ   11.09.2001 - 15.05.2012
   Konateľ   11.09.2001 - 16.04.2003

Ing. Peter Halmi

Vzťahy Ing. Peter Halmi ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   11.10.2004 - 24.01.2005
   Člen dozorného orgánu   11.10.2004 - 23.12.2004

Ing. Mária Janotková

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.01.2005
Vzťahy Ing. Mária Janotková ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   11.10.2004 - 23.12.2004
   Člen dozorného orgánu   11.10.2004 - 24.01.2005

RNDr. Ján Kato

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.11.2014
Vzťahy RNDr. Ján Kato ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   11.10.2004 - 24.01.2005
   Člen dozorného orgánu   11.10.2004 - 23.12.2004

Ing. Ivan Kimlička

Vzťah Ing. Ivan Kimlička ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Konateľ   05.05.2014 - stále trvá

Ing. Branislav Kovalík

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.2014
Vzťahy Ing. Branislav Kovalík ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Konateľ   20.03.2012 - 02.10.2014
   Konateľ   20.03.2012 - 09.10.2014

Jozef Macko

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.12.2002
Vzťah Jozef Macko ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 05.12.2002

Ing. Sven Mitana

Vzťah Ing. Sven Mitana ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Konateľ   02.10.2014 - stále trvá

Mgr. Alexander Pistovčák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.10.2004
Vzťahy Mgr. Alexander Pistovčák ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   05.12.2002 - 28.10.2004
   Člen dozorného orgánu   05.12.2002 - 11.10.2004

Ing. Marián Repák

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.12.2016
Vzťahy Ing. Marián Repák ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Konateľ   02.10.2014 - 04.11.2015
   Konateľ   02.10.2014 - 16.11.2015

Ing. Mojmír Štefanec

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.10.2016
Vzťahy Ing. Mojmír Štefanec ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Konateľ   04.03.2013 - 02.10.2014
   Konateľ   04.03.2013 - 09.10.2014

Ing. Ján Štetiar

Vzťahy Ing. Ján Štetiar ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - 24.01.2005
   Konateľ   11.09.2001 - 12.03.2013
   Konateľ   11.09.2001 - 04.03.2013
   Konateľ   11.09.2001 - 16.04.2003

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - stále trvá

Ing. Libor Vrabec

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.03.2012
Vzťahy Ing. Libor Vrabec ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - 24.01.2005
   Konateľ   11.09.2001 - 16.04.2003
   Konateľ   11.09.2001 - 30.03.2012
   Konateľ   11.09.2001 - 20.03.2012

Ing. Jozef Zajonc

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2008
Vzťahy Ing. Jozef Zajonc ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 16.04.2003
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 11.10.2004
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 28.10.2004