V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Dušan Brandis

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2015
Vzťahy Dušan Brandis ku V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.09.2001 - 09.09.2003
   Konateľ   03.09.2001 - 12.12.2014
   Konateľ   03.09.2001 - 24.02.2015
   Konateľ   03.09.2001 - 27.04.2003

Ing. Ivo Grandtner

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2003
Vzťahy Ing. Ivo Grandtner ku V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.09.2001 - 09.09.2003
   Konateľ   03.09.2001 - 27.04.2003
   Konateľ   03.09.2001 - 16.04.2003

JUDr. Veronika Jakubíková

Vzťah JUDr. Veronika Jakubíková ku V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií
   Likvidátor   09.07.2004 - stále trvá

Ing. Ján Jambor

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2015
Vzťahy Ing. Ján Jambor ku V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.09.2001 - 09.09.2003
   Konateľ   03.09.2001 - 12.12.2014
   Konateľ   03.09.2001 - 24.02.2015
   Konateľ   03.09.2001 - 27.04.2003

Vladimír Jobb

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2003
Vzťahy Vladimír Jobb ku V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.09.2001 - 09.09.2003
   Konateľ   03.09.2001 - 27.04.2003
   Konateľ   03.09.2001 - 16.04.2003

Ing. Oľga Kmecíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.08.2008
Vzťahy Ing. Oľga Kmecíková ku V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií
   Člen dozorného orgánu   03.09.2001 - 27.04.2003
   Člen dozorného orgánu   03.09.2001 - 16.04.2003

Štefan Mittúch

Vzťahy Štefan Mittúch ku V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií
   Člen dozorného orgánu   03.09.2001 - 27.04.2003
   Člen dozorného orgánu   03.09.2001 - 16.04.2003

Ing. Ján Štrauch

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2008
Vzťahy Ing. Ján Štrauch ku V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií
   Člen dozorného orgánu   03.09.2001 - 27.04.2003
   Člen dozorného orgánu   03.09.2001 - 16.04.2003

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.09.2001 - stále trvá