TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.01.2005 - 19.12.2012

Ing. JUDr. Igor Brosz

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.01.2016
Vzťahy Ing. JUDr. Igor Brosz ku TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   29.10.2014 - 01.06.2015
   Konateľ   29.10.2014 - 02.07.2015
   Likvidátor   10.02.2015 - 01.06.2015
   Likvidátor   10.02.2015 - 02.07.2015

FINASIST, a. s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Odbojárov 3, Bratislava, 83215, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii ku FINASIST, a. s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.2004 - 19.12.2012

HBS, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii ku HBS, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.2001 - 05.02.2002

RNDr. Ján Kato

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.11.2014
Vzťahy RNDr. Ján Kato ku TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   15.06.2004 - 29.10.2014
   Konateľ   15.06.2004 - 04.11.2014

Ing. Oľga Kmecíková

Vzťahy Ing. Oľga Kmecíková ku TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   01.06.2015 - stále trvá
   Likvidátor   01.06.2015 - stále trvá

JUDr. Jaroslav Nemčík

Vzťah JUDr. Jaroslav Nemčík ku TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   08.08.2001 - 26.11.2001

PRIVASTAV, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Sad SNP 10, Žilina, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii ku PRIVASTAV, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.10.2001 - 26.11.2001

Ing. Pavol Rodina

Vzťahy Ing. Pavol Rodina ku TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   27.11.2001 - 28.06.2004
   Konateľ   15.06.2004 - 29.06.2004

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.01.2005 - 19.12.2012

SLOVENSKÝ DOM, a.s.

Vzťah TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii ku SLOVENSKÝ DOM, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.08.2001 - 26.11.2001

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.12.2012 - stále trvá

VÁHOSTAV-SK, a. s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii ku VÁHOSTAV-SK, a. s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.02.2002 - 19.12.2012