Pivovar Popper, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Pivovar Popper, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Pivovar Popper, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ľubomír Dolinay

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.06.2016
Vzťahy Ľubomír Dolinay ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Konateľ   05.12.2012 - 13.06.2016
   Konateľ   05.12.2012 - 07.01.2016

DPT Invest, s.r.o.

Vzťah Pivovar Popper, s.r.o. ku DPT Invest, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.12.2012 - stále trvá

Ing. Ivan Fraňo

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.04.2011
Vzťahy Ing. Ivan Fraňo ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Konateľ   24.06.2003 - 11.04.2011
   Konateľ   24.06.2003 - 07.03.2011

Ing. Miroslav Gurica

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.06.2013
Vzťahy Ing. Miroslav Gurica ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Konateľ   28.06.2011 - 05.12.2012
   Konateľ   28.06.2011 - 13.12.2012

KK Company - Pivovary s. r. o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Pivovar Popper, s.r.o. ku KK Company - Pivovary s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.05.2001 - 22.01.2003

KK Company - Pivovary s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Pivovar Popper, s.r.o. ku KK Company - Pivovary s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.01.2003 - 16.06.2008

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah Pivovar Popper, s.r.o. ku KK Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.06.2008 - 13.12.2012

Karol Konárik

Vzťahy Karol Konárik ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Konateľ   25.05.2001 - 13.12.2012
   Konateľ   25.05.2001 - 22.01.2003
   Konateľ   25.05.2001 - 05.12.2012

Ing. Karol Konárik

Vzťahy Ing. Karol Konárik ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   08.03.2011 - 05.12.2012
   Člen dozorného orgánu   08.03.2011 - 13.12.2012

Ing. Stanislav Líška

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2011
Vzťahy Ing. Stanislav Líška ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   24.01.2008 - 11.04.2011
   Konateľ   08.03.2011 - 04.07.2011
   Konateľ   08.03.2011 - 27.06.2011
   Člen dozorného orgánu   24.01.2008 - 07.03.2011

Ing. Stanislav Líška

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťahy Ing. Stanislav Líška ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Konateľ   25.05.2001 - 22.01.2003
   Konateľ   25.05.2001 - 24.06.2003

Ing. Katarína Malová

Vzťahy Ing. Katarína Malová ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   24.01.2008 - 05.12.2012
   Člen dozorného orgánu   24.01.2008 - 13.12.2012

Mgr. Monika Maršáleková

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.02.2017
Vzťahy Mgr. Monika Maršáleková ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   24.01.2008 - 05.12.2012
   Člen dozorného orgánu   24.01.2008 - 13.12.2012

Jozef Posluch

Vzťah Jozef Posluch ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Konateľ   05.12.2012 - stále trvá

Milan Salay

Vzťah Milan Salay ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Konateľ   07.01.2016 - stále trvá