IVG - SK, s.r.o., v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má IVG - SK, s.r.o., v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má IVG - SK, s.r.o., v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Anton Bezák,, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.01.2005
Vzťahy Ing. Anton Bezák,, , CSc. ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 23.01.2003
   Člen dozorného orgánu   24.08.2001 - 17.01.2005
   Člen dozorného orgánu   24.08.2001 - 13.12.2004

Ing. Martin Buňák

Vzťahy Ing. Martin Buňák ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Konateľ   13.08.2012 - 30.03.2014
   Konateľ   13.08.2012 - 12.05.2014

INGSTEEL, spol. s r.o.

Vzťah IVG - SK, s.r.o., v likvidácii ku INGSTEEL, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.01.2001 - 17.01.2005

RNDr. Ján Kato

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.11.2014
Vzťahy RNDr. Ján Kato ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   06.08.2004 - 13.12.2004
   Člen dozorného orgánu   06.08.2004 - 17.01.2005

Ing. Ivan Kimlička

Vzťah Ing. Ivan Kimlička ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Konateľ   05.05.2014 - stále trvá

Ing. Oľga Kmecíková

Vzťahy Ing. Oľga Kmecíková ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Likvidátor   10.06.2011 - stále trvá
   Konateľ   11.01.2011 - stále trvá

Ing. Anna Kolláriková

Vzťahy Ing. Anna Kolláriková ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 23.01.2003
   Člen dozorného orgánu   24.08.2001 - 13.09.2004
   Člen dozorného orgánu   24.08.2001 - 06.08.2004

Ing. Ladislav Konc

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.10.2006
Vzťah Ing. Ladislav Konc ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Konateľ   24.01.2001 - 24.10.2006

Ing. Ladislav Konc

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.01.2003
Vzťah Ing. Ladislav Konc ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Konateľ   24.01.2001 - 23.01.2003

Ing. Ladislav Konc

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2011
Vzťahy Ing. Ladislav Konc ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Konateľ   24.01.2001 - 07.01.2011
   Konateľ   24.01.2001 - 04.02.2011

Ing. Peter Máša

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.2007
Vzťahy Ing. Peter Máša ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   26.03.2004 - 13.09.2004
   Člen dozorného orgánu   26.03.2004 - 06.08.2004

Ing. Róbert Minárik

Vzťahy Ing. Róbert Minárik ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Konateľ   24.01.2001 - 23.01.2003
   Konateľ   24.01.2001 - 07.01.2011
   Konateľ   24.01.2001 - 04.02.2011

Ing. Juraj Škorvánek

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2011
Vzťahy Ing. Juraj Škorvánek ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   06.08.2004 - 13.12.2004
   Člen dozorného orgánu   06.08.2004 - 17.01.2005

Ing. Igor Stalmašek

Vzťahy Ing. Igor Stalmašek ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Konateľ   11.01.2011 - 08.10.2012
   Konateľ   11.01.2011 - 13.08.2012

Ing. Ján Štetiar

Vzťahy Ing. Ján Štetiar ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   06.08.2004 - 13.12.2004
   Člen dozorného orgánu   06.08.2004 - 17.01.2005

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah IVG - SK, s.r.o., v likvidácii ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - stále trvá

VÁHOSTAV, a.s.

IČO:  31 561 420
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, 01118, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah IVG - SK, s.r.o., v likvidácii ku VÁHOSTAV, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.01.2001 - 10.09.2001

Ing. Jozef Zajonc

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2008
Vzťahy Ing. Jozef Zajonc ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.09.2001 - 23.01.2003
   Člen dozorného orgánu   24.08.2001 - 27.05.2004
   Člen dozorného orgánu   24.08.2001 - 26.03.2004