V-Doprava, s. r. o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má V-Doprava, s. r. o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má V-Doprava, s. r. o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Vladimír Baranec

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.02.2015
Vzťahy Ing. Vladimír Baranec ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.12.2000 - 29.06.2003
   Konateľ   01.01.2001 - 20.12.2014
   Konateľ   01.01.2001 - 23.02.2015
   Konateľ   14.12.2000 - 11.03.2003

Dušan Brandis

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2015
Vzťahy Dušan Brandis ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   12.04.2001 - 22.06.2004
   Člen dozorného orgánu   12.04.2001 - 08.06.2004
   Člen dozorného orgánu   25.04.2001 - 11.03.2003

F. O. I., akciová spoločnosť

IČO:  31 635 971
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah V-Doprava, s. r. o. v likvidácii ku F. O. I., akciová spoločnosť
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.12.2000 - 24.04.2001

Eva Hrehušová

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.03.2003
Vzťahy Eva Hrehušová ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.09.2001 - 11.03.2003
   Konateľ   18.09.2001 - 14.10.2002

JUDr. Veronika Jakubíková

Vzťah JUDr. Veronika Jakubíková ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Likvidátor   09.07.2004 - stále trvá

Ing. Milan Janura

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.09.2001
Vzťah Ing. Milan Janura ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   14.12.2000 - 17.09.2001

Ing. Oľga Kmecíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.03.2010
Vzťahy Ing. Oľga Kmecíková ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   01.01.2001 - 22.06.2004
   Člen dozorného orgánu   01.01.2001 - 08.06.2004
   Člen dozorného orgánu   14.12.2000 - 11.03.2003

Ing. Ján Marônek

Vzťahy Ing. Ján Marônek ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   14.10.2002 - 08.06.2004
   Člen dozorného orgánu   14.10.2002 - 22.06.2004

Štefan Mittúch

Vzťahy Štefan Mittúch ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.12.2000 - 29.06.2003
   Konateľ   01.09.2003 - 20.12.2014
   Konateľ   01.09.2003 - 23.02.2015
   Konateľ   14.12.2000 - 11.03.2003
   Konateľ   01.01.2001 - 30.06.2003

Pavol Oškrobaný

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2003
Vzťahy Pavol Oškrobaný ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.12.2000 - 29.06.2003
   Konateľ   01.01.2001 - 30.06.2003
   Konateľ   14.12.2000 - 11.03.2003

Alojz Škorník

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2003
Vzťahy Alojz Škorník ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.12.2000 - 29.06.2003
   Konateľ   01.01.2001 - 30.06.2003
   Konateľ   14.12.2000 - 11.03.2003

Ing. Ján Štrauch

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2008
Vzťahy Ing. Ján Štrauch ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   18.09.2001 - 14.10.2002
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.03.2003 - 29.06.2003
   Člen dozorného orgánu   14.12.2000 - 24.04.2001
   Konateľ   14.10.2002 - 31.08.2003

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah V-Doprava, s. r. o. v likvidácii ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.09.2001 - stále trvá

VÁHOSTAV, a. s.

IČO:  31 561 420
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah V-Doprava, s. r. o. v likvidácii ku VÁHOSTAV, a. s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.2001 - 17.09.2001