HYDROCEL, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HYDROCEL, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HYDROCEL, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Jaroslav Birkus

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2010
Vzťah Ing. Jaroslav Birkus ku HYDROCEL, s.r.o.
   Konateľ   13.12.2000 - 30.01.2002

Ing. Igor Dugát

Vzťah Ing. Igor Dugát ku HYDROCEL, s.r.o.
   Konateľ   13.12.2000 - 30.01.2002

HBS, a. s.

  Spoločnosť zanikla 05.02.2011
IČO:  36 384 178
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  19 subjektov
Vzťah HYDROCEL, s.r.o. ku HBS, a. s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.12.2000 - 15.07.2001

HBS, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah HYDROCEL, s.r.o. ku HBS, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.07.2001 - 30.01.2002