AG stavmont a.s. Martin v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AG stavmont a.s. Martin v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AG stavmont a.s. Martin v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Pavol Brtko

Vzťah Ing. Pavol Brtko ku AG stavmont a.s. Martin v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   14.06.1999 - stále trvá

Ing. Ján Dorko

Vzťahy Ing. Ján Dorko ku AG stavmont a.s. Martin v likvidácii
   Predstaventvo   14.06.1999 - stále trvá
   Likvidátor   11.05.2010 - stále trvá

Ing. Pavol Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.05.2001
Vzťah Ing. Pavol Hollý ku AG stavmont a.s. Martin v likvidácii
   Predstaventvo   14.06.1999 - 30.05.2001

Ing. Štefan Paľo

Vzťah Ing. Štefan Paľo ku AG stavmont a.s. Martin v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   28.07.2000 - stále trvá

Elena Paľová

Vzťahy Elena Paľová ku AG stavmont a.s. Martin v likvidácii
   Likvidátor   11.05.2010 - stále trvá
   Predstaventvo   31.05.2001 - stále trvá

Peter Pivko

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2015
Vzťah Peter Pivko ku AG stavmont a.s. Martin v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   14.06.1999 - 30.05.2001

JUDr. Milan Štúrik

Vzťah JUDr. Milan Štúrik ku AG stavmont a.s. Martin v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   14.06.1999 - 27.07.2000

Ing. Jozef Voška

Vzťahy Ing. Jozef Voška ku AG stavmont a.s. Martin v likvidácii
   Likvidátor   11.05.2010 - stále trvá
   Predstaventvo   31.05.2001 - stále trvá

Elena Vošková

Vzťah Elena Vošková ku AG stavmont a.s. Martin v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   31.05.2001 - stále trvá

Peter Zigo

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.05.2001
Vzťah Peter Zigo ku AG stavmont a.s. Martin v likvidácii
   Predstaventvo   14.06.1999 - 30.05.2001