PCHZ - PROFILY, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PCHZ - PROFILY, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PCHZ - PROFILY, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Jaroslav Birkus

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2010
Vzťah Ing. Jaroslav Birkus ku PCHZ - PROFILY, spol. s r.o.
   Konateľ   27.03.2000 - 22.03.2001

Ing. Ján Masný

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.03.2000
Vzťah Ing. Ján Masný ku PCHZ - PROFILY, spol. s r.o.
   Konateľ   15.02.1999 - 26.03.2000

Považské chemické závody, a.s.

Vzťah PCHZ - PROFILY, spol. s r.o. ku Považské chemické závody, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.02.1999 - 22.03.2001

Ján Sapieta

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.03.2000
Vzťah Ján Sapieta ku PCHZ - PROFILY, spol. s r.o.
   Konateľ   15.02.1999 - 26.03.2000