SKI-CENTRUM, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SKI-CENTRUM, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SKI-CENTRUM, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Vincent Dubeň

Vzťahy Vincent Dubeň ku SKI-CENTRUM, s.r.o.
   Konateľ   20.04.1998 - 13.07.1998
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.04.1998 - 13.07.1998

EXTRÉM NETRI-ZAŤKO s.r.o

IČO:  neznáme
Adresa:  Magurská 3, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah SKI-CENTRUM, s.r.o. ku EXTRÉM NETRI-ZAŤKO s.r.o
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.1998 - 29.04.2002

Matúš Mních

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.05.2016
Vzťahy Matúš Mních ku SKI-CENTRUM, s.r.o.
   Konateľ   16.05.2016 - 21.05.2016
   Konateľ   20.04.1998 - 20.05.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.04.1998 - 19.04.2016

Mgr. Marián Netri

Vzťahy Mgr. Marián Netri ku SKI-CENTRUM, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.1998 - stále trvá
   Konateľ   16.05.2016 - 21.05.2016
   Konateľ   14.07.1998 - 20.05.2016

Marián Zaťko

Vzťah Marián Zaťko ku SKI-CENTRUM, s.r.o.
   Konateľ   16.05.2016 - stále trvá

Marián Zaťko

Vzťah Marián Zaťko ku SKI-CENTRUM, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.1998 - stále trvá