TEHELNÉ POLE, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TEHELNÉ POLE, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TEHELNÉ POLE, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Jozef Augustín

Vzťahy Ing. Jozef Augustín ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.05.2006 - 25.05.2007
   Člen dozorného orgánu   23.05.2006 - 03.04.2007

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.10.2011 - 10.03.2014
   Člen dozorného orgánu   14.10.2011 - 13.03.2014
   Predstaventvo   23.05.2006 - 09.07.2008
   Predstaventvo   23.05.2006 - 27.08.2008

Michal Baranovič

Vzťahy Michal Baranovič ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.04.2007 - 25.06.2007
   Člen dozorného orgánu   03.04.2007 - 22.09.2010
   Člen dozorného orgánu   03.04.2007 - 30.11.2010

Katie Rosemarie Bowen

Vzťah Katie Rosemarie Bowen ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.03.2014 - stále trvá

Ing. Milan Černý

Vzťahy Ing. Milan Černý ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.10.2011 - 05.02.2013
   Člen dozorného orgánu   14.10.2011 - 05.06.2013

RNDr. Milan Cílek

Vzťahy RNDr. Milan Cílek ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Predstaventvo   23.05.2006 - 03.04.2007
   Predstaventvo   23.05.2006 - 25.05.2007

Ing. Martin Čorba

Vzťah Ing. Martin Čorba ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.03.2014 - stále trvá

RSDr. František Dej

Vzťahy RSDr. František Dej ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.04.2007 - 25.06.2007
   Člen dozorného orgánu   03.04.2007 - 14.10.2011
   Člen dozorného orgánu   03.04.2007 - 14.11.2011

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.06.2007
Vzťahy Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, , CSc. ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.05.2006 - 03.04.2007
   Člen dozorného orgánu   23.05.2006 - 25.06.2007

Ing. Stanislav Fuňa

Vzťah Ing. Stanislav Fuňa ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Predstaventvo   10.03.2014 - stále trvá

Doc. Ing. arch. PhD. Peter Gandl

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2010
Vzťahy Doc. Ing. arch. PhD. Peter Gandl ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Predstaventvo   03.04.2007 - 25.06.2007
   Predstaventvo   03.04.2007 - 30.11.2010
   Predstaventvo   03.04.2007 - 07.07.2010

Ing. Janka Gantnerová

Vzťahy Ing. Janka Gantnerová ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Predstaventvo   14.10.2011 - 13.03.2014
   Predstaventvo   14.10.2011 - 10.03.2014

Michal Hartl

Vzťahy Michal Hartl ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.09.2010 - 14.10.2011
   Člen dozorného orgánu   22.09.2010 - 14.11.2011

Mgr. Jana Herdová

Vzťah Mgr. Jana Herdová ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.05.2013 - stále trvá

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.03.2014
Vzťahy Ing. Pavel Hollý ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.10.2011 - 10.03.2014
   Člen dozorného orgánu   14.10.2011 - 13.03.2014
   Predstaventvo   23.05.2006 - 14.10.2011
   Predstaventvo   23.05.2006 - 14.11.2011

Natália Jacošová

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.06.2017
Vzťah Natália Jacošová ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Predstaventvo   10.03.2014 - 26.06.2017

Maroš Krajči

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.05.2017
Vzťahy Maroš Krajči ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Predstaventvo   09.07.2008 - 14.11.2011
   Predstaventvo   09.07.2008 - 14.10.2011

Ing. Adriana Matysová

Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.05.2006 - 14.10.2011
   Člen dozorného orgánu   23.05.2006 - 14.11.2011

Ing. Adriana Matysová

Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Predstaventvo   14.10.2011 - stále trvá
   Predstaventvo   14.10.2011 - 13.03.2014

Mgr. Juraj Široký, , MBA

Vzťahy Mgr. Juraj Široký, , MBA ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Predstaventvo   22.09.2010 - 14.11.2011
   Predstaventvo   22.09.2010 - 13.03.2014
   Predstaventvo   14.10.2011 - 10.03.2014

Natália Vargová

Vzťah Natália Vargová ku TEHELNÉ POLE, a.s.
   Predstaventvo   10.03.2014 - stále trvá