ABC invest, s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC invest, s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC invest, s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

PharmDr. Ľubica Krajčírová

Vzťah PharmDr. Ľubica Krajčírová ku ABC invest, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.08.2008 - 28.07.2015

Martin Michalka

Vzťahy Martin Michalka ku ABC invest, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   23.07.2015 - 01.06.2016
   Likvidátor   23.07.2015 - 02.06.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.07.2015 - 01.06.2016

Milan Suchý

Vzťahy Milan Suchý ku ABC invest, s.r.o. v likvidácii
   Likvidátor   30.09.2009 - 28.07.2015
   Likvidátor   30.09.2009 - 23.07.2015
   Konateľ   29.04.2006 - 28.07.2015
   Konateľ   29.04.2006 - 23.07.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.04.2006 - 28.07.2015

Ing. Ľubomír Švirloch

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.08.2008
Vzťahy Ing. Ľubomír Švirloch ku ABC invest, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.04.2006 - 27.08.2008
   Konateľ   29.04.2006 - 27.08.2008
   Konateľ   29.04.2006 - 08.08.2008