ABC trade, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC trade, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC trade, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Radoslav Ciglan

Vzťahy Ing. Radoslav Ciglan ku ABC trade, spol. s r.o.
   Konateľ   29.07.2013 - 15.08.2016
   Konateľ   29.07.2013 - 23.06.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.11.2013 - 15.08.2016

Ing. Radoslav Ciglan

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.08.2011
Vzťahy Ing. Radoslav Ciglan ku ABC trade, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.02.2005 - 25.08.2011
   Konateľ   12.02.2005 - 25.08.2011
   Konateľ   12.02.2005 - 26.08.2011

Ing. Jozef Levandovský

Vzťahy Ing. Jozef Levandovský ku ABC trade, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.06.2016 - stále trvá
   Konateľ   23.06.2016 - stále trvá

Karol Šarina

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.03.2015
Vzťah Karol Šarina ku ABC trade, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.03.2007 - 27.04.2012

Erik Soukup

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.06.2016
Vzťahy Erik Soukup ku ABC trade, spol. s r.o.
   Konateľ   26.08.2011 - 04.09.2013
   Konateľ   26.08.2011 - 12.11.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.08.2011 - 07.06.2016