AAAKRBY BACARD, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAAKRBY BACARD, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAAKRBY BACARD, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Jozef Hamaj

Vzťahy Jozef Hamaj ku AAAKRBY BACARD, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.2008 - stále trvá
   Konateľ   09.04.2008 - stále trvá

Bc. Andrea Hamajová

Vzťahy Bc. Andrea Hamajová ku AAAKRBY BACARD, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.07.2017 - stále trvá
   Konateľ   07.07.2017 - stále trvá

Michal Hanek

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.04.2008
Vzťahy Michal Hanek ku AAAKRBY BACARD, s. r. o.
   Konateľ   15.07.2004 - 24.04.2008
   Konateľ   15.07.2004 - 08.04.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.07.2004 - 24.04.2008

Monika Haneková

Vzťahy Monika Haneková ku AAAKRBY BACARD, s. r. o.
   Konateľ   15.07.2004 - 24.04.2008
   Konateľ   15.07.2004 - 08.04.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.07.2004 - 24.04.2008

Peter Panák

Vzťahy Peter Panák ku AAAKRBY BACARD, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.2008 - stále trvá
   Konateľ   09.04.2008 - stále trvá