GAAB s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GAAB s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GAAB s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Darina Babinská

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.10.2014
Vzťahy Ing. Darina Babinská ku GAAB s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.07.2010 - 29.10.2014
   Konateľ   19.09.2006 - 19.08.2014
   Konateľ   19.09.2006 - 29.10.2014

Branko Jašš

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.10.2014
Vzťah Branko Jašš ku GAAB s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.2004 - 29.10.2014

Ing. Branko Jašš

Vzťahy Ing. Branko Jašš ku GAAB s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.10.2014 - 21.10.2015
   Konateľ   14.07.2004 - 28.09.2015
   Konateľ   14.07.2004 - 21.10.2015

Branko Jašš

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.10.2014
Vzťah Branko Jašš ku GAAB s.r.o.
   Konateľ   14.07.2004 - 29.10.2014

Ing. Darina Jevošová

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.07.2010
Vzťahy Ing. Darina Jevošová ku GAAB s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.09.2006 - 19.07.2010
   Konateľ   19.09.2006 - 19.07.2010

Martin Ševčík

Vzťahy Martin Ševčík ku GAAB s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.10.2015 - stále trvá
   Konateľ   28.09.2015 - stále trvá