ABC REAL, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC REAL, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC REAL, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Pavel Čavojský

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.02.2014
Vzťahy Ing. Pavel Čavojský ku ABC REAL, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.2003 - 18.01.2010
   Konateľ   27.11.2003 - 20.02.2014

Ing. Pavel Čavojský

Vzťahy Ing. Pavel Čavojský ku ABC REAL, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.01.2010 - stále trvá
   Konateľ   27.11.2003 - stále trvá

Ing. Pavel Červený

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.02.2006
Vzťahy Ing. Pavel Červený ku ABC REAL, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.2003 - 08.02.2006
   Konateľ   27.11.2003 - 08.02.2006

Ing. Pavel Červený

Vzťahy Ing. Pavel Červený ku ABC REAL, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.01.2010 - stále trvá
   Konateľ   27.11.2003 - stále trvá

Ing. Pavel Červený

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.01.2010
Vzťahy Ing. Pavel Červený ku ABC REAL, s.r.o.
   Konateľ   27.11.2003 - 18.01.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.02.2006 - 18.01.2010

Erika Michaličková

Vzťah Erika Michaličková ku ABC REAL, s.r.o.
   Konateľ   28.12.2005 - stále trvá

Erika Sičová

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.02.2014
Vzťah Erika Sičová ku ABC REAL, s.r.o.
   Konateľ   28.12.2005 - 20.02.2014

Ing. Ľuboš Znášik

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.02.2006
Vzťahy Ing. Ľuboš Znášik ku ABC REAL, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.2003 - 08.02.2006
   Konateľ   27.11.2003 - 08.02.2006

Ing. Ľuboš Znášik

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.02.2014
Vzťahy Ing. Ľuboš Znášik ku ABC REAL, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.02.2006 - 18.01.2010
   Konateľ   27.11.2003 - 20.02.2014

Ing. Ľuboš Znášik

Vzťahy Ing. Ľuboš Znášik ku ABC REAL, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.01.2010 - stále trvá
   Konateľ   27.11.2003 - stále trvá