ABASYS s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABASYS s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABASYS s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Peter Marček

Vzťahy Peter Marček ku ABASYS s.r.o.
   Konateľ   29.03.2007 - 11.09.2009
   Konateľ   29.03.2007 - 19.08.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.04.2007 - 11.09.2009

Peter Nováček

Vzťahy Peter Nováček ku ABASYS s.r.o.
   Konateľ   19.08.2009 - 19.11.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.02.2010 - 19.11.2013

Peter Nováček

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.01.2015
Vzťahy Peter Nováček ku ABASYS s.r.o.
   Konateľ   19.08.2009 - 09.02.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.09.2009 - 09.02.2010

Dušana Štefániková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.04.2007
Vzťahy Dušana Štefániková ku ABASYS s.r.o.
   Konateľ   30.06.2003 - 27.04.2007
   Konateľ   30.06.2003 - 12.10.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.06.2003 - 27.04.2007