abc-podlahy s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má abc-podlahy s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má abc-podlahy s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Daniel Mondek

Vzťahy Daniel Mondek ku abc-podlahy s.r.o.
   Konateľ   24.01.2013 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.02.2013 - stále trvá

Ing. Miroslav Palatinus

Vzťahy Ing. Miroslav Palatinus ku abc-podlahy s.r.o.
   Konateľ   22.03.2002 - 13.02.2013
   Konateľ   22.03.2002 - 24.01.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.03.2002 - stále trvá

RekonštrukcieTN, s.r.o.

IČO:  47 446 862
Adresa:  129, Opatovce, 913 11, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah abc-podlahy s.r.o. ku RekonštrukcieTN, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.10.2013 - stále trvá